nhung-tieu-chuan-lap-dat-thang-may-an-toan-01

Những tiêu chuẩn về thang máy

Thang máy là thiết bị chuyên chở người và hàng hóa có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và độ ổn định. Thang máy khi lắp đặt và trước khi đưa vào sử dụng phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kiểm định an toàn và được Thanh tra Nhà nước về an toàn lao động cấp giấy phép sử dụng đảm bảo phù hợp với những tiêu chuẩn an toàn do pháp luật quy định như sau:

TCVN 5744: 1993 Thang máy – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

TCVN 5866: 1995 Thang máy – Cơ cấu an toàn cơ khí

TCVN 6904: 2001 Thang máy điện – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCVN 6905: 2001 Thang máy thuỷ lực – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCVN 6396-28:2013 Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy

TCVN 6395:2008 : thang máy điện – yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5867:2009 về Thang máy – Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng – Yêu cầu an toàn

5/5 - (7 bình chọn)